Wójt Gminy

wojt gminy

Michał Deptuła
Urodził się w 29 X 1988 roku w Rzeszowie.
Ukończył studia magisterskie z zakresu nauk politycznych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania w administracji publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
Przez dwie kadencje od 2010 do 2018 roku pełnił funkcje Radnego Powiatu Mieleckiego, Przewodniczył Klubowi Radnych Porozumienia Samorządowo – Gospodarczego. Członek Rady Społecznej Mieleckiego Pogotowia Ratunkowego. Członek Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Wadowicach Górnych.
Strażak Ochotniczej Straży Pożarnej w Wadowicach Dolnych. Współzałożyciel klubu sportowego LKS Wierzchowiny.

Wójt Gminy Wadowice Górne przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach pracy od 7:45 do 15:45 oraz w pozostałe dni tygodnia po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w sekretariacie Urzędu Gminy.

Szukaj


Dane kontaktowe

Gmina Wadowice Górne
39-308 Wadowice Górne
Wadowice Górne 116

NIP  8172175250
Regon  851661234

tel. 14 666 97 51
fax 14 682 62 03
e-mail: ug@wadowicegorne.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 7:45 - 15:45
wtorek 7:45 - 15:45
środa 7:45 - 15:45
czwartek 7:45 - 15:45
piątek 7:45 - 15:45

Numer konta

Bank Spółdzielczy Rzemiosła Odział Wadowice Górne
85 8589 0006 0220 0880 0101 0061

Adres skrzynki podawczej na ePUAP:
/3ncf6tf015/SkrytkaESP

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Monitor Polski

Skrzynka podawcza

Skrzynka podawcza ePUAP

Azbest

 Informacje o źródłach finansowania azbest