Wadowice Górne

Sołectwo Wadowice Górne
Wadowice Górne sięgają początków XIII wieku. W 1386 roku król Władysław Jagiełło nadal ją Janowi z Tarnowa herbu Leliwa. Nazwa wsi oznacza prawdopodobnie potomków pierwszego osadźcy o nazwisku Wada, jest więc nazwą patronimiczną. Legenda o powstaniu wsi mówi, że osadę założyli dwaj bracia, którzy byli rycerzami księcia Kraka i po bitwie, w której zostali ranni, zagubili się w puszczy uchodząc przed nieprzyjaciółmi. Sytuacja zmusiła ich do zbudowania sobie szałasu, w którym początkowo zamieszkali leczyli swe rany, a następnie wybudowali chaty i założyli rodziny. Powstałą osadę nazwano Wadowice na cześć synów rycerskich – Wadowiczów. Inna z legend opowiada, że rycerz Wad był osobą kłótliwą w czasie polowania w puszczy na grubego zwierza doszło do sporu upolowanego tura. Towarzysze niesłusznie oskarżyli Wada przed księciem o przywłaszczenie zwierza i został skazany na banicję. Udał się więc ze swoją żoną do puszczy i tutaj zbudowali sobie chatę, a jego synowie (w języku staropolskim: Wadowicze - synowie Wada) nazwali powstającą osadę Wadowice. Przed rokiem 1548 (prawdopodobnie w 1530 roku) Stanisław Tarnowski ufundował parafię w Wadowicach (dziś Wadowice Górne), wydzieloną z okręgu parafialnego Książnice. Kościół tutejszy, pod wezwaniem świętej Anny, wzmiankowany jest po raz pierwszy w 1577 roku. Nowy kościół został zaprojektowany i wybudowany na początku XX wieku a stary został przeniesiony do Jam.
Sołectwo Wadowice Górne
Ze "Słownik Królestwa Polskiego" z roku 1880 dowiadujemy się np.:
Wadowice Górne, wś. pow. Mielecki, na płd. od poprzedniej, wzn. 180 mt. npm. Łączy się drogą gminną z gościńcem wiodącym z Mielca do Radomyśla (8’3 klm.). Do gminy należą wólki: Piaski 67 dm., Podlesie 3 dm. i Zadwórze 73 dm. Cała gmina liczy 177 dm. i 843 mk. 802 rz.-kat. i 41 izr.
Na obszarze tabular. stoi 23 dm., zamieszkałych przez 112 osób, z których 100 rz.-kat. i 12 izr., 90 Pol. i 22 Niem. Obszar tabularny należy do probostwa miejscowego, składa się z 1 mr. 1030 sąż. roli, 1284 sąż. org., 2 mr. 740 sąż. past., 238 sąż. nieuk. i 1434 sąż. parcel budowl.; pos. mn. wraz z rozparcelowanym dawnym obszarem dwors. wynosi 1194 roli, 51 łąk i 48 mr. past. We wsi jest par. rz.-kat. z kościołem drewn. i szkoła ludowa.
Parafię erygował za Zygmunta I Stanisław Tarnowski, kasztelan sądecki, jednak później zajęli kościół protestanci i zabrali uposażenie probostwa. Dopiero 25 lipca 1585 r. odnowił parafię Jan Tarnowski, wnuk pierwszego założyciela. Parafia należy do dyec. Tarnowskiej, dek. radomyskiego, obejmuje wsi: Wadowice Dolne z Kopaninami, Wampierzów z Prebendowem, Józefowem, Zabrniem i Wychylówką, Wolą Wadowską ze Smykowem, Borem, Różnicą, Kądzielnią i Kosówką. W r. 1508 wś ta stanowi część klucza żochowskiego dóbr Stanisława Tarnowskiego (Pawiński, Małop., 469).
Sołectwo Wadowice Górne
W r. 1536 (ibid., 503) podają lustratorowie o wsi „Vadowicze” następne szczegóły: Jest w tej wsi 20 kmieci płacących 15 grzyw., karczma (pół grzyw.), zagrodnik (6 gr.), dają owsa 40 korcy, kur 40, jaja, sery i t. d., odrabiają pańszczyznę do Rzemienia. We wsi jest sadzawka i młyn. Lasy dębowe dają dochodu 20 d0 30 złotych ( za wypas), według tego jak żołądź obrodzi. W r. 1581 (ibid., 254) W. miały 26 km. na 13 łan., sołtysa na łanie, 10 zagr. z rolami, 8 chałupn., 6 komor. Z bydł., 4 komor. bez byd. i 8 rzem. W ostatnich czasach nalezały W. do Wisłockich. Graniczą na wsch. z Piątkowicami, na płd. ze Zgórskiem, na zach. z Izbiskami.
Sołectwo Wadowice Górne
Szkoła parafialna jest wzmiankowana po raz pierwszy w latach 1603 i 1608. O fakcie istnienia świadczą zapisko kiedy to biskupi krakowscy po soborze trydenckim zarządzili wizytacje kościołów w diecezji.  Nauczaniem zajmowali się wtedy wikary i organista. W 1721 roku wymienia się organistę, który był nauczycielem, w 1776 roku w Wadowicach Górnych wymienia się szkołę parafialną wraz z nauczycielem, kantorem i organistą. W 1853 roku istniała już jednoklasowa szkoła, następnie w 1864 roku była to szkoła trywialna. W 1937 roku funkcjonowała już szkoła 4 klasowa, w której uczyło dwóch nauczycieli. W czasie II wojny światowej szkoła została częściowo zniszczona, ale dzięki mieszkańcom odbudowano ją. W 1956 roku wybudowano nowa Szkołę Podstawową, która w 1973 roku została Zbiorczą Szkołą Gminną z następnie Szkołą Podstawową w Wadowicach Górnych. W 1999 zostało oddane Publiczne Gimnazjum.
Sołectwo Wadowice Górne
Geograficznie miejscowość Wadowice Górne leży w Kotlinie Sandomierskiej, na Płaskowyżu Tarnowskim; pod względem geologicznym znajduje się w obrębie jednostki geologicznej zwanej Zapadliskiem Przedkarpackim.
Administracyjnie wieś, będąca jednocześnie miejscowością gminną, należy do powiatu mieleckiego, woj. podkarpackie.
Sołectwo Wadowice Górne
Powierzchnia sołectwa obejmuje ok. 790 ha, co stanowi 9,1 % powierzchni Gminy; liczba ludności (wg stanu na 31 grudnia 2012 r.) wynosi 1148, tj. 15,2% ogółu mieszkańców w Gminie.
Centrum wsi położone jest ok. 12 km na zachód od Mielca, w pobliżu drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra – Mielec, oraz ok. 40 km na północny-wschód od Tarnowa. Przez wieś przebiega także droga powiatowa nr 1160 Borki – Zabrnie - Piątkowiec.
Sołectwo Wadowice Górne

Szukaj


Dane kontaktowe

Gmina Wadowice Górne
39-308 Wadowice Górne
Wadowice Górne 116

NIP  8172175250
Regon  851661234

tel. 14 666 97 51
fax 14 682 62 03
e-mail: ug@wadowicegorne.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 7:45 - 15:45
wtorek 7:45 - 15:45
środa 7:45 - 15:45
czwartek 7:45 - 15:45
piątek 7:45 - 15:45

Numer konta

Bank Spółdzielczy Rzemiosła Odział Wadowice Górne
85 8589 0006 0220 0880 0101 0061

Adres skrzynki podawczej na ePUAP:
/3ncf6tf015/SkrytkaESP

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Monitor Polski

Skrzynka podawcza

Skrzynka podawcza ePUAP

Azbest

 Informacje o źródłach finansowania azbest